Redesign the designer

We leven in een wereld die constant verandert; innovaties volgen elkaar in rap tempo op, wat betekent dat het vak grafisch ontwerpen door de jaren heen steeds op een andere manier uitgevoerd wordt. Ook Daniël van der Velden vraagt zich af wat de rol van de grafisch ontwerper is. In zijn artikel Research and destroy: Graphic Design as investigation zet Van der Velden een aantal interessante punten uiteen. Het vak grafisch ontwerpen is ontstaan vanuit een probleemoplossende overtuiging, volgens van der Velden zijn alle problemen inmiddels echter al opgelost. Tegenwoordig gaat het bij het praten over problemen enkel nog om het luxeprobleem. Design is een toegevoegde waarde die verlangen creëert. Ik denk dat je op deze manier kunt stellen dat het ontstaan van nieuwe producten slechts gebaseerd is op het bevredigen van het verlangen van de mens. Nieuwe producten hebben geen enkele andere waarde dan ons leven nòg iets makkelijker te maken; zonder de nieuwste tv met 3D beeldscherm redden we het ook wel. Van der Velden constateert dat belangrijk werk (werk dat als significant wordt beschouwd binnen de ontwerpgeschiedenis) werd gemaakt voor opdrachtgevers die ontwerpers als hun gelijken beschouwden, zo noemt hij ontwerpers Piet Zwart, Herbert Bayer, Paul Rand, Wim Crouwel en Massimo Vignelli. Verder zegt hij dat belangrijk ontwerp nú steeds vaker een eigen geïnitieerd project behelst. De ontwerper lost niet andermans probleem op maar wordt zelf auteur. Dit bevestigt de kritiek die wordt geuit in de First Things First manifesten: commercieel werk is minder significant. Waar vroeger gesproken werd van total design wordt het ontwerpproces nu gefragmenteerd uitgevoerd door verschillende beroepen; een ontwerper moet zijn plek vinden tussen onder andere designmanagers, communicatiemanagers en marketing experts. Zoals Daniël van der Velden het stelt “The designer must redesign himself”1.

Daniël van der Velden (2008). Research and destroy: Graphic Design as investigation. Graphic Design: Now in Production, p. 18.

Een korte passage uit mijn boek Goed. Hierin behandel ik onder andere het First Things First manifest; een manifest dan ontwerpers aan probeert te moedigen kritischer naar het vak te kijken en ‘beter’ te ontwerpen. Ik probeer antwoord te vinden op de vraag “Wat is goed ontwerp?”, maar vraag me hierbij ook af wat het woord goed in deze vraag eigenlijk betekent. Lees de gehele thesis op HBO Kennisbank.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *