Goed.

Over grafisch ontwerp in een wereld waarin alles mogelijk is

Over grafisch ontwerpen in een tijd waarin alles mogelijk is

Goed. 

Met mijn afstudeerproject Goed. ging ik op zoek naar het antwoord op de vraag ‘Wat is goed ontwerp?’. Mijn publicatie beschrijft de zoektocht naar dit antwoord. Met mijn project wil ik niet alleen een discussie aanmoedigen over wat goed grafisch ontwerp is, ik wil ontwerpers ook aanmoedigen een kritische mening te vormen over ons vak en geef tevens voorbeelden van een effectievere manier van werken. Goed ontwerp gaat voor mij niet over de kleur die je gebruikt of een juiste onderbouwing van het lettertype dat je kiest. Goed ontwerp gaat om het onderkennen van de kracht die je als ontwerper in een project kan stoppen; beseffen wat je als ontwerper kan bereiken. Goed ontwerp gaat om het gebruiken van deze kracht.

 


 

STEPHANIEVDH_GOED_8

First Things First

“Ontwerpers die hun inspanning in de eerste plaats wijden aan reclame, marketing en merkontwikkeling ondersteunen, en onderschrijven indirect, het ontstaan van een mentale omgeving die zo verzadigd met commerciële boodschappen is dat het de manier waarop burger-concumenten spreken, denken, voelen, reageren en communiceren verandert. […] er zijn bezigheden die onze probleemoplossende vaardigheden waardiger zijn. […] De reikwijdte van het debat krimpt; het moet uitbreiden. Consumentisme draait onbetwist; het moet worden uitgedaagd door andere perspectieven, voor een deel uitgedrukt door de visuele talen en middelen van het ontwerp.” (First Things First Manifesto 2000)

 

Het First Things First manifest is een manifest gepubliceerd en ondertekend door ontwerpers en ontwerpcritici in 1964 en vernieuwd in 1999. De problematiek is echter nog steeds aan de orde, vandaar dat het dit jaar, 2014, opnieuw in vernieuwde vorm is gepubliceerd. Een verandering heeft echter nog niet plaats gevonden. Grafisch ontwerpers kunnen bepaalde effecten teweegbrengen bij een kijker, toeschouwer of consument, zij leveren hiermee een bijdrage aan de beeldcultuur, waaraan we dagelijks worden blootgesteld. Grafisch ontwerpen is vele meer dan ‘toffe beelden’ maken, het gaat er om wat deze beelden communiceren. Goed ontwerp gaat niet over de kleur die je gebruikt of een juiste onderbouwing van een lettertype dat je kiest. Goed ontwerp gaat om het onderkennen van de kracht die je als ontwerper in een project kan stoppen; beseffen wat je als ontwerper kan bereiken. Goed ontwerp gaat om het gebruiken van deze kracht.


 

STEPHANIEVDH_GOED_9

Enkele gepresenteerde schetsen binnen het proces;